Obsah

Účasť


VII. volebné obdobie – roky 2014/2018
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia).

Na zasadnutí OZ 26.9.2016 bol za člena komisie schválený Ing. Marián Vajdečka, ktorý nahradil Mgr. Stanislava Škodu.

 Dátum  Ing. Štefan Dubovský  Miroslav Gajarský  Mgr. Marián Bugár  Ing. Karolína   Demovičová Mgr. Stanislav Škoda Ing. Marián Vajdečka
19.9.2018 X X X X ------- X
6.6.2018 X X X X ------- X
18.4.2018 X X X X ------- X
11.4.2018 X X X X ------- X
8.11.2017 X X X X ------- X
19.4.2017 X X 0 X ------- X
22.3.2017 X X 0 X ------- X
8.2.2017 X X X X ------- X
18.1.2017 X X X X ------- X
8.12.2016 X X X X ------- X
22.6.2016 X X X X 0 -------
13.4.2016 X X X X 0 -------
11.2.2016 X X X X 0 -------
4.11.2015 X X 0 X X ------
21.9.2015 X X X 0 0 ------
8.6.2015 X  X  X  X 0 ------
15.4.2015 X X  0  X  X -------

 

 

VI. volebné obdobie – roky 2010/2014 
(X – zúčastnil sa zasadnutia,  0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum  Ing. Jozef  Čápka        Viliam Čapkovič  Ing. Karolína  Demovičová  Ing.Jozef  Sýkora     Mgr.Stanislav Škoda
14.12.2011         X        X           0        X          X
14.9.2011         X        X           X        X          X
10.5.2011         X        X           X        X          X
14.12..2011         X        X           X        X          X
25.1.2012         X        X           X        X          X
7.3.2012         X        0           X        X          X
16.4.2012         X        X           X        X          X
5.9.2012         X        X           X        X          X
29.11.2012         X        X           X        X          X
22.1.2013         X        X          X        X          X
15.2. 2013         X        X           X        X          X
23.4.2013         X        X           X        X          X
10.9.2013         X        X           X        X          X
3.12.2013         X        X           X        0          X
25.3.2014         X        X           X        X          X
9.9.2014         X        X           0        0          X