Obsah

Ambulancia obvodného lekára pre dospelých

 

Lekár: MUDr. Danka Gréková  
Telefón: 033/ 5592 375  
     
Budova Zdravotného strediska
Sídlisko  337/14, Jaslovské Bohunice
   
     
Ordinačné hodiny:    
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 08,00 - 09,30 hod. odbery, injekcie
  09,30 - 13,30 hod. ambulancia
  11,30 - 12,30 hod. prednostné vyšetrenie  - poplatok 6 €  
  13,30 - 14,30 hod. návštevy, administratíva
Streda: 08,00 - 09,30 hod. odbery, injekcie
  09,30 - 12,00 hod. ambulancia
  12,00 - 13,30 hod. návštevy, administratíva
     
Ambulancia EBO Jaslovské Bohunice:    
Ordinačné hodiny:    
Pondelok - piatok: 06,00 - 09,00 hod. ambulancia
  09,00 - 10,00 hod. administratíva