Obsah

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Stiahnuťtlačivo (elektronické vypĺňanie) 
                 tlačivo (ručné vypĺňanie)  

 

Tlačivo - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Stiahnuť:  tlačivo (elektronické vypĺňanie)
                 tlačivo (ručné vypĺňanie)

Tlačivá sú stiahnuté zo stránky Národnej rady SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare.
Na stránke NR SR je aj popis k vypĺňaniu tlačív.