Obsah

Ako vybaviť

Na úrady k vybaveniu svojej žiadosti už nemusíte nosiť tieto prílohy:

Od 1.9.2018:
- Výpis z obchodného registra
- Výpis zo živnostenského regsitra 
- Výpis z listu vlastníctva

Od 1.10.2018:
- Kópiu katastrálnej mapy

Od 1.1.2019:
- Výpis z registra trestov FO

Od 1.9.2019:
- Výpis z registra občianskych združení  
- Výpis z registra neinvestičných fondov 
- Výpis z registra  s medzinárodnám prvkom
- Výpis z registra neziskových organizácií
- Výpis z registra nadácií
- Potvrdenie o návšteve školy
- Výpis z registra trestov PO

Od 1.12.2019:
- Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení 
- Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení 
- Potvrdenie o nedoplôatkoch voči daňovému a colnému úradu

Od 1.1.2021:
- Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia  
- Potvrdenie o dôchodkových dávkach  

Na stiahnutie: informácia (jpg).