Obsah

Účasť

VIII. volebné obdobie 2018 – 2022 – účasť členov na zasadnutí komisie
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

Dátum Ing. Ľuboš Bokor Ing. Peter Kiripolský Ing. Peter Slivenský Rudolf Grác Ing. Marián Vajdečka
3.12.2020 X X 0 0 X
5.10.2020 X X 0 X X
15.7.2020 X X 0 X X
16.6.2020 X X 0 0 X
8.6.2020 X X X 0 X
27.4.2020 X X 0 X X
24.2.2020 X X X 0 X
20.1.2020 X X 0 X X
2711.2019 X X X X X
7.10.2019 X X X 0 X
10.9.2019 X X X X X
5.8.2019 X 0 X X X
9.5.2019 X X X X X
23.4.2019 X X X X X
21.3.2019              X           X            X           0            X
5.12.2018                X  X            X           X X

 


VII. volebné obdobie 2014 – 2018 – účasť členov na zasadnutí komisie
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum  Ing. Ľuboš Bokor Viliam Čapkovič  Ing. Vladimír Pekár  Ing. Peter Kiripolský  Ing. Marián Varga
2.8.2018 X 0 X               X              0
20.6.2018 X X X               X              0
31.1.2018 X X X               X              X
10.10.2017 X 0 X               X              X
12.9.2017 X 0 X               X              0
15.6.2017 X X X               X              X
11.4.2017 X X X               X              X
2.3.2017 X X X               0              X
24.1.2017 X X X               X              X
1.12.2016 X X X               X              X
21.9.2016 X X X               X              X
14.7.2016 X X X               X              0
23.6.2016  X  0 X               X              X
14.4.2016 X   X X               0              X
9.3.2016  X   X X               X              0
27.1.2016   X    X X               X              X
2.12.2015   X          X         X               X              X
17.9.2015   X    X  X               X              X
20.4.2015   X      X    X               X              X
23.2.2015   X   X X               0              X

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Volebné obdobie 2010 – 2014 – účasť členov na zasadnutí komisie  
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum   Ing. Pavol Miklošovič Ing.Ľuboš Bokor   Ing. Milan  Fitoš  Emília  Prítrská Ing. Patrik Viskupič 
6.10.2014 X X 0 X X
20.8.2014 X X X X X
9.6.2014 X X X X X
6.2.2014 X X 0 X X
2.12.2013 X X X X X
11.11.2013  X                X X X X
12.9.2013  X                X X X X
5.8.2013  X                X X X X
13. 5. 2013  X                X    X    X X
11.2.2013   X                X  X  X X
29.10.2012   X                X   X  X X
25. 6.2012   X                X    X   X  X