Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu


Na ustanovujúcom zasadnutí (docx) obecného zastupiteľstva 26.11.2018 bola uznesením 2/VIII schválená pre VIII. volebné obdobie komisia pre ochranu verejného záujmu vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a preskúmava predložené oznámenie starostky obce o majetkových pomeroch, ktorá súčasne bude plmiť aj úlohu mandátovej komisie.
Zloženie komisie:   
poslanec Viliam Čapkovič (SMER-SD, SNS) - predseda
poslankyňa Mgr. Lucia Bubánová (KDH) – člen
Miroslav Gajarský (NEKA) – člen.
Zápis zo zasadnutia komisie z 21.6.2021 (264.98 kB) (pdf)
Zápis zo zasadnutia komisie z 27.5.2020 (265.43 kB) (pdf)
Zápis zo zasadnutia komisie z 8.4.2019 (264.8 kB) (pdf)


Na ustanovujúcom zasadnutí (rtf) obecného zastupiteľstva 8.12.2014 bola uznesením 3/VII schválená pre VII. volebné obdobie mandátová komisia komisia, ktorá súčasne plní aj úlohu komisie pre ochranu verejného záujmu vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a preskúmava predložené oznámenie starostky obce o majetkových pomeroch.
Zloženie komisie:
poslanec Viliam Čapkovič (SMER-SD) - predseda
poslanec Ing. Štefan Dubovský (KDH) – člen
Ing. Vladimír Pekár (NEKA) – člen
Zápis z 20.4.2015 (rtf), prítomní všetci členovia.
Zápis z 27.6.2016 (pdf), prítomní všetci členovia.
Zápis z 24.4.2017 (pdf), prítomní všetci členovia.
Zápis zo 16.4.2018 (264.51 kB) (pdf), prítomní všetci členovia).

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu  pre VI. volebné obdobie bola schválená na zasadnutí (pdf) Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice 3. 1. 2011 uznesením VI/12 v zložení:
Uznesením VI/13  bol za predsedu komisie  schválený poslanec Ing. Peter Kučera
Uznesením VI/14 za členov boli schválení poslanci Viliam Čapkovič a Ing. Jozef Zachar.
Zápis z 28.4.2014 (rtf). Prítomní všetci členovia komisie.
Zápis z 15.2.2013 (rtf). Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia komisie.

 

V tejto kategórii sa momentálne nenachádzajú žiadne články.