Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu


Na ustanovujúcom zasadnutí (docx) obecného zastupiteľstva 26.11.2018 bola uznesením 2/VIII schválená pre VIII. volebné obdobie komisia pre ochranu verejného záujmu vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a preskúmava predložené oznámenie starostky obce o majetkových pomeroch, ktorá súčasne bude plmiť aj úlohu mandátovej komisie.
Zloženie komisie:    poslanec Viliam Čapkovič (SMER-SD, SNS) - predseda
                                poslankyňa Mgr. Lucia Bubánová (KDH) – člen
                                Miroslav Gajarský (NEKA) – člen.


Na ustanovujúcom zasadnutí (rtf) obecného zastupiteľstva 8.12.2014 bola uznesením 3/VII schválená pre VII. volebné obdobie  mandátová komisia komisia, ktorá súčasne plní aj úlohu komisie pre ochranu verejného záujmu vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a preskúmava predložené oznámenie starostky obce o majetkových pomeroch.
Zloženie komisie: poslanec Viliam Čapkovič (SMER-SD) - predseda
                                poslanec Ing. Štefan Dubovský (KDH) – člen
                                Ing. Vladimír Pekár (NEKA) – člen
Zápis z 20.4.2015 (rtf), prítomní všetci členovia.
Zápis z 27.6.2016 (pdf), prítomní všetci členovia.
Zápis z 24.4.2017 (pdf), prítomní všetci členovia.

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu  pre VI. volebné obdobie bola schválená na zasadnutí (pdf) Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice 3. 1. 2011 uznesením VI/12 v zložení:
Uznesením VI/13  bol za predsedu komisie  schválený poslanec Ing. Peter Kučera
Uznesením VI/14 za členov boli schválení poslanci Viliam Čapkovič a Ing. Jozef Zachar.
Zápis z 28.4.2014 (rtf). Prítomní všetci členovia komisie.
Zápis z 15.2.2013 (rtf). Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia komisie.

 

V tejto kategórii sa momentálne nenachádzajú žiadne články.