Obsah

SMS hlásnik


Bezplatné prijímanie dôležitých oznamov prostredníctvom služby SMS - Hlásnik

Vážení občania,
ponúkame Vám službu SMS-Hlásnik, ktorú zabezpečuje firma eGovSystems s.r.o. Bratislava. Prostredníctvom nej  môžete prijímať dôležité správy a oznamy obce cez SMS a/alebo emailu, podľa vlastného výberu.

Prihlásenie na odber správ
Zaregristrujte sa jednoducho zadanám telefónneho čísla alebo emailovej adresy na stránke: https://sms-info.eu/

SMS oznamy

Oznamy poslané cez SMS hlásnik