Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Odmeňovanie poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto
 

 

JB erb


Zásady odmeňovania

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice
 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.


Čl. 2
Odmeňovanie poslancov

Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

 • a.) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor
 • b.) za účasť na zasadnutí komisie pri obecnom zastupiteľstve ako predseda komisie vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor
 • c.) za účasť poslanca na uzavretí manželstva ako sobášiaceho vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor.


Čl. 3
Odmeňovanie členov komisií

Členovi komisie pri obecnom zastupiteľstve patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 2% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor.


Čl. 4
Zúčtovanie odmien

 1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií sú prezenčné listiny zo zasadnutí týchto orgánov.
 2. Podkladom na zúčtovanie odmeny poslanca za účasť na uzavretí manželstva je písomný oznam matrikárky o účasti sobášiaceho.
 3. Odmeny podľa týchto zásad sa spracovávajú štvrťročne po ukončení kalendárneho štvrťroka a vyplácajú sa vo výplatnom termíne obecného úradu .
 4. Prezenčné listiny pre spracovanie a vyplatenie odmien budú zapisovateľmi OZ jednotlivých komisií predkladané na spracovanie do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice č. V/566 dňa 21.06.2010.
 2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice
 3. Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice.
 4. Schválením týchto Zásad sa rušia uznesenia č. V/1-E2 , V/1-E3a , V/1-E3b zo dňa 19.12.2006.

 

                                                                                                                           Peter Ryška 
                                                                                                                          starosta obce

Samospráva

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 12. 2022
zamračené 6 °C 1 °C
piatok 2. 12. oblačno 7/1 °C
sobota 3. 12. zamračené 6/4 °C
nedeľa 4. 12. takmer jasno 3/-3 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9
1
10 11
12 13 14 15 16 17 18
1
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.