Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Odmeňovanie poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto
 

 

JB erb


Zásady odmeňovania

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice
 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.


Čl. 2
Odmeňovanie poslancov

Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

 • a.) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor
 • b.) za účasť na zasadnutí komisie pri obecnom zastupiteľstve ako predseda komisie vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor
 • c.) za účasť poslanca na uzavretí manželstva ako sobášiaceho vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor.


Čl. 3
Odmeňovanie členov komisií

Členovi komisie pri obecnom zastupiteľstve patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 2% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor.


Čl. 4
Zúčtovanie odmien

 1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií sú prezenčné listiny zo zasadnutí týchto orgánov.
 2. Podkladom na zúčtovanie odmeny poslanca za účasť na uzavretí manželstva je písomný oznam matrikárky o účasti sobášiaceho.
 3. Odmeny podľa týchto zásad sa spracovávajú štvrťročne po ukončení kalendárneho štvrťroka a vyplácajú sa vo výplatnom termíne obecného úradu .
 4. Prezenčné listiny pre spracovanie a vyplatenie odmien budú zapisovateľmi OZ jednotlivých komisií predkladané na spracovanie do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice č. V/566 dňa 21.06.2010.
 2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice
 3. Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice.
 4. Schválením týchto Zásad sa rušia uznesenia č. V/1-E2 , V/1-E3a , V/1-E3b zo dňa 19.12.2006.

 

                                                                                                                           Peter Ryška 
                                                                                                                          starosta obce

Samospráva

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 7. 2022
jasná obloha 31 °C 12 °C
pondelok 4. 7. slabý dážď 35/18 °C
utorok 5. 7. slabý dážď 29/18 °C
streda 6. 7. jasná obloha 30/16 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.