Obsah

Symboly obce


V zmysle VZN č. 39 – Štatút obce Jaslovské Bohunice, Štvrtej hlavy, čl. 22  symbolmi obce sú:


ERB OBCE

Erb obce

 

Erb obce Jaslovské Bohunice tvorí v červenom štíte strieborný svätý Michal Archanjel so zlatým krížikom na hlave, v pravej ruke drží zlatý meč, v ľavej zlaté váhy, pod pravou rukou je zlatá šesťcípa hviezda.

Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod evidenčným číslom HR N 45/J-4/1992.
Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 štatútu.

 

 

 


VLAJKA OBCE

Vlajka obce

 

 


Vlajka obce Jaslovské Bohunice je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená zástrihom s tromi cípmi. Ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajku obce Jaslovské Bohunice tvoria farby: červená, žltá, biela, červená, biela, žltá, červená, t.j. 7 pruhov. Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č.2   štatútu.

 

 

 

 

 PEČAŤ OBCE

Pečať obce

 

 

Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku o priemere 24 mm a kruhopisom “OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm.
Vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č.3 štatútu.