Obsah

Štúdie a projektové dokumentácie

NÁVRH SPRÍSTUPNENIA HIST. PIVNICE POD PARKOVISKOM

stiahnuť (pdf)

 

Bohunka park – Jaslovské Bohunice

štúdia


Štúdia nového stavebného obvodu Kopanice   (vložené 12.8.2016)
Spracovateľ: A5Ateliér architektúry a urbanizmu Pekárska 11, 917 01 Trnava
Hlavný riešiteľ: Ing.arch. Peter Odnoga
text (pdf)
širšie vzťahy (pdf))
situácia (pdf)
riešenie dopravného priestoru (pdf)
Poznámka k textovej časti: v lokalite s budú môcť realizovať aj stavby s plochou strechou.


Prírodný kúpací biotop Jaslovské Bohunice  – štúdia
Spracovateľ: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov
                       celkový situačný výkres (pdf)
                       situácie – rezy (pdf)


Urbanistické štúdie vybraných území obce Jaslovské Bohunice
Spracoval A5 Ateliér, Pekárska 1, 917 01 Trnava.
Hlavný riešiteľ: Ing. Arch.Peter Odnoga

Krátke poletextová časť (pdf)
                         širšie vzťahy (pdf)
                         priestorová regulácia (pdf)

Kopanice - text (pdf)
                    širšie vzťahy (pdf)
                    alternatíva A (pdf)
                    alternatíva B (pdf)
                    alternatíva C (pdf)

Panské dielytext (pdf)
                           širšie vzťahy (pdf)
                           priestorová regulácia (pdf)
                           priestorová regulácia (pdf).

 

Štúdia nového priestorového usporiadania Sídliska
štúdia  (pdf) – návrh - stav k 8.6.2016
vizualizácia priestorového riešenia Sídliska  - stav k 22.9.2016

 

Štúdia nového využitia areálu a objektov bývalých kasární
Spracoval:     A5 Ateliér, Pekárska 11, 917 01 Trnava
Projektant:    Ing. arch. Peter Odnoga.
1. Štúdia využitia bývalých kasární (pdf) – textová časť.
2. Mapa umiestnenia (pdf) – širšie vzťahy.
3. Súčasný stav – situácia (pdf).
4. Situácia -návrh (pdf).