Obsah

Kontakty

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Drobná Zlaticaodpadové hospodárstvo, majetok033/5571028
zlatica.drobna@jaslovske-bohunice.sk
Dunda Maroš, Ing. vedúci odd. správy ŽP a OM,výruby+421335571027
+421907779975
maros.dunda@jaslovske-bohunice.sk
Halašková Danielakultúra033/55710 24
0917970266
kultura@jaslovske-bohunice.sk
Heribanová Daniela, Ing.vedúca oddelenia,personalistika,hlavná ekonómka, sociálne veci+421335571022
daniela.heribanova@jaslovske-bohunice.sk
Hideghétiová Boženaspráva registratúry, podateľňa, digitalizácia, ochrana osobných údajov, knižnica,noviny,webová stránka033/5571021
obec@jaslovske-bohunice.sk
noviny@jaslovske-bohunice.sk
kniznica@jaslovske-bohunice.sk
admin@jaslovske-bohunice.sk
Chudá Ivetapersonalistika, mzdy+421335571022
iveta.chuda@jaslovske-bohunice.sk
Juhász Mareksprávca športového areálu,hospodár športového areálu0905623988 
futbal@skblava.sk
Kordiaková Zuzanastavby, investičná výstavba, civilná ochrana, drobné stavby+421335571030
0905689390
zuzana.kordiakova@jaslovske-bohunice.sk
Krajčovičová Boženastarostka033/5571020 
0917814918 
starosta@jaslovske-bohunice.sk
Matoleková Máriapokladňa, sociálne veci, byty033/55710 26
maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk
Matovičová Silviamatrika, správa daní,ohlasovňa pobytu,evidencia obyvateľov033/55710 29
matrika@jaslovske-bohunice.sk
Matovičová BeátaKuchyňa Paderovce033/5592440
0905286649
kuchyna@jaslovske-bohunice.sk
Kolesár Jánstavby, investičná výstavba033/5571025
0905856962 
jan.kolesar@jaslovske-bohunice.sk
Oravcová Michaelakultúra033/55710 24
0917970266
kultura@jaslovske-bohunice.sk
Ťažká Jaroslavaučtáreň033/55710 23
jaroslava.tazka@jaslovske-bohunice.sk
Tomašovičová Veronikavýkon údržby obecného majetku a poriadok na verejných priestranstvách0918406878
veronika.tomasovicova@jaslovske-bohunice.sk