Obsah

Kontakty

Kontakt obecný úrad
Námestie sv. Michala 36/10A 
919 30 Jaslovské Bohunice

číslo e-schránky E0005716050
uri schránky ico://sk/00312614

Kód obce: 507 156
IČO: 00 312 614
DIČ: 202 113 3796
IČ DPH: SK 202 113 3796

Bankové spojenie

bežný účet – Prima banka:  SK19 5600 0000 0011 1583 1001 
bytový účet – Prima banka: SK98 5600 0000 0011 1583 2004

GPS 

48° 28' 38.3407615" N 17° 38' 51.45504" E 

 

Telefónny zoznam

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Drobná Zlaticahrobové miesta, majetok033/5571028
zlatica.drobna@jaslovske-bohunice.sk
Dunda Maroš, Ing. vedúci odd. správy ŽP a OM,výruby+421335571027
+421907779975
maros.dunda@jaslovske-bohunice.sk
Halašková Danielakultúra033/55710 24
0917970266
kultura@jaslovske-bohunice.sk
Strečanská Veronika, Ing.vedúca oddelenia,personalistika,hlavná ekonómka, sociálne veci+421335571022
veronika.strecanska@jaslovske-bohunice.sk
Hideghétiová Boženaspráva registratúry, podateľňa, digitalizácia, ochrana osobných údajov, knižnica,noviny,webová stránka033/5571021
obec@jaslovske-bohunice.sk
noviny@jaslovske-bohunice.sk
kniznica@jaslovske-bohunice.sk
admin@jaslovske-bohunice.sk
Chudá Ivetapersonalistika, mzdy+421335571022
iveta.chuda@jaslovske-bohunice.sk
Juhász Mareksprávca športového areálu,hospodár športového areálu0905623988 
futbal@skblava.sk
Kordiaková Zuzanastavby, investičná výstavba, civilná ochrana, drobné stavby+421335571030
0905689390
zuzana.kordiakova@jaslovske-bohunice.sk
Krajčovičová Boženastarostka033/5571020 
0917814918 
starosta@jaslovske-bohunice.sk
Matoleková Máriapokladňa, sociálne veci, byty033/55710 26
maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk
Matovičová Silviamatrika, správa daní,ohlasovňa pobytu,evidencia obyvateľov033/55710 29
matrika@jaslovske-bohunice.sk
Jablonková ZuzanaKuchyňa Paderovce033/5571030
0905286649
kuchyna@jaslovske-bohunice.sk
Zemko Jozef, Ing.stavby, investičná výstavba033/5571025
0905856962 
jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk
Oravcová Michaelakultúra033/55710 24
0917970266
kultura@jaslovske-bohunice.sk
Ťažká Jaroslavaučtáreň033/55710 23
jaroslava.tazka@jaslovske-bohunice.sk
Tomašovičová Veronikavýkon údržby obecného majetku a poriadok na verejných priestranstvách0918406878
veronika.tomasovicova@jaslovske-bohunice.sk
Matovičová Beátaodpadové hospodárstvo, užívanie verejného priestranstva0915 857 519
beata.matovicova@jaslovske-bohunice.sk