Obsah

Voľby


Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú svojich zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie. Priebeh a podmienky a všetky náležitosti volieb upravuje príslušný zákon. 

Zákon š.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.