Obsah

Zber komunálneho a triedeného odpadu

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2020 je 43,36 %.
Sadzba poplatku na rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku je 18 €/tona.

 

Kompostéry do domácností

Domácnosti, ktoré si doteraz nepožiadali o kompostér si zakrúžkujú kompostér, ktorý požadujú. 
„Kompostér už máme“ si zakrúžkujú domácnosti, ktoré si zabezpečili vlastný kompostér. 

Na zadnej strane návratky vyplnia a podpíšu čestné vyhlásenie. Návratku treba vyplniť- vaše meno, adresu, podpísať a vhodiť do schránky na obecnom úrade. Informácie o čase a mieste vydávania nových kompostérov vám budú sprostredkované obecným rozhlasom a na webovej stránke obce.

Na stiahnutie: Tlačivo - kompostér (19.69 kB) (docx)