Obsah

Zber komunálneho a triedeného odpadu

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2020 je 43,36 %.
Sadzba poplatku na rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku je 18 €/tona.