Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Finančná komisia pre správu obecného majetku

Volebné obdobie 2014/2018:
Predseda: Ing. Pavol Miklošovič
Členovia: Ing. Branislav Fitoš, PhDr. Kristína Huttová, Ing. Miroslav Lehuta, Ing. Peter Slivenský, 

Zobrazenie podľa abecedy