Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Finančná komisia pre správu obecného majetku

Volebné obdobie 2018/2022:
Predseda: poslanec RNDr. Tibor Rapant, PhD.
Členovia: poslanec Viliam Čapkovič, poslanec Ing. Marek Heteš, Ing. Branislav Fitoš, Mgr. Alena Štuková.  

Zobrazenie podľa abecedy