Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Komisia životného prostredia a výstavby

Volebné obdobie 2014/2018:
Predseda: Ing. Ľuboš Bokor
Členovia: Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kiripolský, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Marián Varga

Zobrazenie podľa abecedy