Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Komisia životného prostredia a výstavby

Volebné obdobie 2018/2022:

Predseda komisie: poslanec Ing. Ľuboš Bokor
Členovia: poslanec Ing. Peter Kiripolský, poslanec Ing. Peter Slivenský, Rudolf Grác, Ing. Marián Vajdečka.

 

Zobrazenie podľa abecedy