Obsah

Rozpočet obceNa stiahnutie:  predpis Zásady rozpočtového hospodárenia (rtf) obce Jaslovské Bohunice

Rok 2021

Rozpočet bol schválený 28.12.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce uznesením č.497/VIII.

Textová časť

Schválený rozpočet 2021.doc Stiahnuté: 101x | 12.01.2021

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2021-2023.xlsx Stiahnuté: 90x | 12.01.2021

Rok 2020

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice bol 17.12.2019 schválený rozpočet obce na rok 2020 uzn. 295/VIII

Rozpočet 2020, 2021-2022

Textová časť

Schválený rozpočet 2020.docx Stiahnuté: 183x | 13.02.2020

Schválený rozpočet 2020

Tabuľková časť

Schválený rozpočet 2020.xlsx Stiahnuté: 213x | 13.02.2020

Rok 2019

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice bol 28.1.2019 schválený rozpočet obce na rok 2019 uzn. 59/VIII a vzatý na vedomie výhľad rozpočtu na roky 2020 a 2021 - uzn. 60/VIII

Programový rozpočet 8-14

programovy_rozpocet_programy8-14.PDF Stiahnuté: 156x | 21.03.2019

Rozpočet 2019-2021

rozpočet 2019 schválený.xlsx Stiahnuté: 652x | 21.03.2019

Sumarizácia rozpočtu

Sumarizácia rozpočtu rok 2019.doc Stiahnuté: 183x | 21.03.2019

Programový rozpočet 1-4

programovy_rozpocet_programy1-4.PDF Stiahnuté: 169x | 21.03.2019

Programový rozpočet 5-7

progrmovy_rozpocet_programy5-7.PDF Stiahnuté: 149x | 21.03.2019

Údaje do rozpočtu - rok 2019

udaje_rozpocet.pdf Stiahnuté: 90x | 28.02.2020

Rok 2018

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice bol 11.12.2017 schválený rozpočet obce na rok 2018 uzn. č.606/VII a výhľad na roky 2019 a 2020 uzn. 607/VII

Rozpočet 2018-2020

Schválený rozpočet 2018.xlsx Stiahnuté: 638x | 15.12.2017

Rozpočet 2018-2020 - komentár

rozpocet2018_2020.pdf Stiahnuté: 419x | 15.12.2017

Program 1-5

prg1-5.pdf Stiahnuté: 406x | 20.12.2017

Program 6-7

prg6-7.pdf Stiahnuté: 346x | 20.12.2017

Program 8-14

prg8-14.pdf Stiahnuté: 351x | 20.12.2017

Rok 2017

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice bol 12.12.2016 schválený rozpočet obce na rok 2017 a výhľady a roky 2018 a 2019

Rozpočet 2017-2019

schválený rozpočet 2017.xlsx Stiahnuté: 588x | 28.12.2016

Komentár k rozpočtu

komentár k rozpočtu 2017-2019.doc Stiahnuté: 376x | 28.12.2016

Programový rozpočet

program1_4.pdf Stiahnuté: 415x | 28.12.2016

programový rozpočet

program5_7.pdf Stiahnuté: 382x | 28.12.2016

Programový rozpočet

program8_14.pdf Stiahnuté: 378x | 28.12.2016

Stránka