Obsah

Rozpočet obceNa stiahnutie:  predpis Zásady rozpočtového hospodárenia (rtf) obce Jaslovské Bohunice

Rok 2013

Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2013 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupitelstva obce 14.12.2012 uznesením č. VI/355 a rozpočty na roky 2014-2015 boli vzaté na vedomie uznesením č. VI/356

Programové plnenie rozpočtu k 30.6.2013, programy 1-4

program_1-4_62013.pdf Stiahnuté: 180x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu k 30.6.2013, programy 5-6

program_5-6_62013.pdf Stiahnuté: 171x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu k 30.6.2013, program 7

program_7_62013.pdf Stiahnuté: 187x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu k 30.6.2013, program 8

program_8_62013.pdf Stiahnuté: 172x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu k 30.6.2013, program 9-14

program_9_14_62013.pdf Stiahnuté: 166x | 07.10.2016

Rok 2012

Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2012, výhľad na roky 2013-2014

rozpocet-2012.pdf Stiahnuté: 178x | 07.10.2016

Monitorovacia správa k rozpočtu za 1. polrok, správa

monitorovacia-sprava.pdf Stiahnuté: 180x | 07.10.2016

Monitorovacia správa k rozpočtu za 1. polrok, finančné plnenie rozpočtu

financne_plnenie_rozpocet_2012-1polrok.pdf Stiahnuté: 159x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu, programy 1-4

program_rozpocet-program1-4.pdf Stiahnuté: 157x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu, programy 5-6

program_rozúocet-program5-6.pdf Stiahnuté: 159x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu, program 7

program_rozpocet_program7.pdf Stiahnuté: 165x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu, programy 8-9

program_rozpocet_program8-9.pdf Stiahnuté: 176x | 07.10.2016

Programové plnenie rozpočtu, programy 10-14

program_rozpocet_program10-14.pdf Stiahnuté: 183x | 07.10.2016

Stránka