Obsah

Harmonogram vývozu odpadu

Harmonogram zberu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2020

Prehľadné informácie o triedení odpadu v našej obci nájdete na stránke triedime.jaslovske-bohunice.sk