Obsah

Roky 2012- 2018


Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2011 (pdf) prijalo uzn. č. VI/191 dokument – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky (pdf) (ďalej PHSR) 2012 – 2018.