Obsah

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky find regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-202
Ministerstvo pôdohpsodárstva a rozvoja vidieka SR

Projekt:
Modernizácia fyzikálnej a biologickej/chemickej učebne

Cieľ: Modernizácia odborných učební Základnej školy s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341,
        Jaslovské Bohunice 341, 91930 Jaslovské Bohunice

Nenávratný finančný príspevok: 95 619,94 3 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 85 554,68 EUR

Na stiahnutie: plagát k projektu (pdf)
                       plagát k projektu (docx)