Obsah

Národná rada SR


Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je definovaný v Ústave Slovenskej republiky a to v článku 30 ods. 3 a v zákone č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Voľby poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu Slovenskej republiky (NR SR) sa konajú raz za štyri roky počas jediného dňa (v sobotu). Vo voľbách si občania zvolia 150 členov – zástupcov politických strán (poslancov), volených vo všeobecných, priamych, rovných a tajných voľbách pomerným volebným systémom, v rámci jedného volebného obvodu. Volebné kvórum na vstup strany do parlamentu je 5 % z celkového počtu platných voličských hlasov odovzdaných vo voľbách.

Správy

Reklama a propagácia strán, hnutí a koalícií

Reklama a propagácia strán, hnutí a koalícií celý text

ostatné | 12. 1. 2012 | Autor:

Voľby do NR SR 2012

Voľby do NR SR sa konali 10. marca v dvoch volebných okrskoch, č. 1 – Jaslovce a Bohunice a č. 2 - Paderovce. Nezaznamenali sme žiadne incidenty, priebeh bol pokojný.
Voľby v číslach: celý text

ostatné | 14. 11. 2011 | Autor: