Obsah

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

Obec Jaslovské Bohunice poskytuje osobám s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice, ktoré sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, príspevok na stravovanie.
Výška príspevku obce na stravovanie je 1,50 € na jeden obed. V súlade s uznesením OZ č. 211/VIII zo dňa 16.9.2019.

Žiadateľovi spĺňajúcemu podmienky poskytuje stravu jedáleň obce Jaslovské Bohunice a jedáleň Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice.

Na vyplnenie:  Žiadosť - stravovanie (doc)  o poskytovanie príspevku.

Vybavuje: Mária Matoleková 
                  tel.: 033/557 10 26 
                  maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk