Obsah

Poskytovanie informácií

Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám možno podať nasledovne:

  • Ústne u  zamestnanca OÚ
  • Písomne poštou: Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
  • Elektronickou poštou na: obec@jaslovske-bohunice.sk
  • Elektronickou službou