Obsah

História obce pohľadom Petra Čeligu


Peter Čaliga


Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s článkami nášho občana, Petra Čeligu z Paderoviec (na
 foto).

Jeho záujem o históriu ho zaviedol do rôznych archívov a sme radi, že svoju bádateľskú  činnosť si nenechal pre seba, ale so svojim zisteniami sa podelil s nami. Práce uverejňujeme  s jeho súhlasom.

 Ďalšie ich rozširovanie je povolené len so súhlasom autora, prípadne úplné citácie je možné 
 použiť len s odvolaním sa na autora.

Správy

Motorové vozidlá u nás v roku 1939

Mnohým z nás vŕta v hlavách to, aké motorové vozidlá brázdili naše cesty v minulosti. O aké konkrétne modely išlo a čo všetko bolo zaznamenané o tejto histórii na kolesách? Ako sa vozidlá evidovali v minulosti? Na tieto otázky sa pokúsim podať vysvetlenie. Moje kroky smerovali do archívov a rôznych inštitúcií, ktoré mi vďaka svojim dobre zachovaným materiálom poskytli vhodné podklady na vypracovanie tejto témy. Ponoril som sa do bádania, aby som dokázal prostredníctvom týchto dokumentov zrekonštruovať históriu, ktorá premávala po našich cestách v minulosti. celý text

ostatné | 25. 8. 2012 | Autor:

Historické názvy obce

Historické názvy obce Jaslovské Bohunice: celý text

ostatné | 31. 3. 2012 | Autor:

Z histórie atómky

Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice patria neodmysliteľne k významným zdrojom dodávky a výroby elektrickej energie v rámci Slovenskej republiky. Súčasná situácia jadrovej elektrárne Bohunice poukazuje na potenciál samotnej elektrárne v rámci výroby elektrickej energie. V súčasnosti z hľadiska diferenciácie vyrobenej energie a podielov zdrojov na Slovensku, jadrové elektrárne vyrobia až 83,6 % spotrebnej elektrickej energie. celý text

ostatné | 31. 3. 2012 | Autor: