Obsah

Voľby rok 2013


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013.
Na stiahnutie: Rozhodnutie č. 191/2013 (pdf).

Správy

Výsledky volieb 2. kolo

V 2. kole 23.11.2013 sa volil predseda Trnavského samosprávneho kraja z dvoch kandidátov – József Berényi a Tibor Mikuš. celý text

ostatné | 3. 12. 2013 | Autor:

2. kolo volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Nakoľko v 1. kole volieb do orgánov samosprávneho kraja ani jeden z kandidátov na predsedu nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude sa 23. novembra 2013 (sobota) konať 2. kolo volieb predsedu. Postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali najviac hlasov.
V Trnavskom kraji je to: celý text

ostatné | 11. 11. 2013 | Autor:

Výsledky volieb 1. kolo

Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Jaslovské Bohunice celý text

ostatné | 11. 11. 2013 | Autor:

Vzdanie sa kandidatúry

Volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja oznamuje, že po registrácii kandidátnych listín pre voľbu predsedu Trnavského samosprávneho kraj sa vzdal kandidatúry kandidát uvedený na hlasovacom lístku pod číslom 4 celý text

ostatné | 6. 11. 2013 | Autor:

Zoznam kandidátov na poslancov a predsedu - voľby do TTSK 2013

Zverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktorí majú byť volení vo volebnom obvode č. 7, okres Trnava a zoznam kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja: celý text

ostatné | 18. 10. 2013 | Autor:

Vylepovanie predvolebných plagátov a propagácia

Umiestňovaní volebných plagátov a zverejňovanie volebnej propagácie prostredníctvom iných médií na verejných priestranstvách a na území obce Jaslovské Bohunice je upravené vo Všeobecne záväznom nariadení obce č.66. celý text

ostatné | 4. 9. 2013 | Autor:

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Obecný úrad Jaslovské Bohunice podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č.335/2007 Z.z. oznamuje, že: celý text

ostatné | 3. 9. 2013 | Autor:

Informácia pre voličov

Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. celý text

ostatné | 1. 9. 2013 | Autor:

Vytvorenie volebných okrskov

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2013 Z. z., ktorým vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na
sobotu 9. novembra 2013
vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti pre obec Jaslovské Bohunice nasledovne: celý text

ostatné | 1. 9. 2013 | Autor: