Obsah

Rok 2018

Výročná správa (doc) - o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2018

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2018 (pdf)

 

 

Rok 2017

Výročná správa (pdf) - o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2017

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2017 (xlsx)