Obsah

Rok 2020

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy, ekonomicky oprávnené náklady, finančný príspevok na prevádzku ZpS BOHUNKA za rok 2020 (9.4 kB) (xlsx)
Ekonomicky oprávnené náklady rok 2016-2020 (17.59 kB) (xlsx)

Výročná správa (3.26 MB) (pdf) o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2020

Rok 2019

Kritériá  pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov (docx) sociálnych služieb o finančný príspevok z verejných zdrojov (z rozpočtu MPSVaR) s Komunitným plánom obce Jaslovské Bohunice.
(Zverejnené 25.6.2019.)
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2019 (pdf)
 

Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2019 (docx)

Rok 2018

Výročná správa (doc) - o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2018

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2018 (pdf)

 

Rok 2017

Výročná správa (pdf) - o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2017

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2017 (xlsx)