Obsah

Rok 2019

Kritériá  pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov (docx) sociálnych služieb o finančný príspevok z verejných zdrojov (z rozpočtu MPSVaR) s Komunitným plánom obce Jaslovské Bohunice.
(Zverejnené 25.6.2019.)

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2019 (pdf)
 

Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2019 (docx)

Rok 2018

Výročná správa (doc) - o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2018

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2018 (pdf)

 

 

Rok 2017

Výročná správa (pdf) - o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2017

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2017 (xlsx)