Obsah

Občan

Oznamy

26.10.2020

Odpočet vodomerov

TAVOS a.s. žiada občanov o súčinnosť a nahlásenie stavov vodomerov - vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území (COVOD-19) a aby sa predišlo osobným kontaktom. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami do 31.12.2020 a nahlásiť ho na tel čísla 0910 553 427, na toto číslo môžete zaslať aj SMS - pozor nezabudnite tam uviesť vaše meno, priezvisko a adresu, alebo na pevné linky 033/5966137, 033/5966127, 033/5966139. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj mailom: vodomer@tavos.sk . Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfaktúrovaná spotreba k 31.12.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Detail

10.09.2020

Sprísnenie opatrení pri vstupe na obecný úrad

Vážení občania, v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou koronavírusu pristupujeme na obecnom úrade od pondelka 14.9.2020 k sprísneným opatreniam. Obecný úrad bude uzamknutý a počas úradných hodín – pondelok, streda a piatok – si budete musieť zazvoniť. Pri vstupe do budovy vám bude odmeraná teplota – pokiaľ táto bude nad 37,5 C,  budete musieť priestory obecného úradu opustiť. Ak bude vaša teplota v norme, zapíšeme vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo – je to na uľahčenie dohľadania kontaktov, pokiaľ by došlo k situácii, že u niekoho na obecnom úrade bude zistený koronavírus. Tieto zoznamy sa budú po 14 dňoch skartovať...

Detail

11.08.2020

Ako uhrádzať faktúry

Obec prvýkrát zasielala občanom faktúry za stočné. Doposiaľ sa stočné platilo na základe faktúry, ktorú TAVOS a.s. zasielala za vodu. Dochádza ale k mylným platbám. Uhradené sumy nezodpovedajú fakturácii. Neuvádzajú sa tiež variabilné symboly, čo sťažuje identifikácie platieb najmä pri platcoch s rovnakým menom a priezviskom...

Detail

14.04.2020

Separovanie papiera po novom 1

Separovanie papiera po novom

Separovanie odpadu musí byť na prvom mieste. Od jeho množstva sa totiž odvíja výška poplatku za komunálny odpad. Je to dôležité aj preto, lebo ceny za tonu odpadu uloženého na skládke, sa stále zvyšujú. Hľadali sme preto možnosti ako naučiť našich občanov separovať a tak sme ponúkli za papier a kartón, ktorý občania privezú na zberný dvor rôzny papierenský tovar (toaletný papier, servítky, vreckovky, a pod.). V čase keď sme túto informáciu zverejnili, tak zberné suroviny vykupovali papier za 0,08 € a kartón za 0,05 €. Tieto podmienky boli pre obec výhodné. Začiatkom roka sa situácia zmenila a zberné suroviny už chceli zaplatiť všetko.

Detail

01.04.2020

Oznam pre stavebníkov na Dubovej ulici

V súvislosti s krízovou situáciou na Slovensku, nám spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznámila, že nakoľko funguje v krízovom režime, tak stavba - pripojenie Dubovej ulice k rozvodu elektriky, nebude odovzdaná v stanovenom termíne. Nový termín odovzdania staveniska nám bude oznámený. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

SMS info