Obsah

Občan

Oznamy

10.05.2018

Radón a zdravie obyvateľstva

Úradom verejného zdravotníctva nám bol zaslaný na zverejnenie informačný materiál tykajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje radón po fajčení druhé najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc.

Detail

19.02.2018

Čo vlastne tvorí plastový odpad

V súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa údaju ohľadne zložiek triedeného plastového odpadu zberaného v obci, ktorý je obsiahnutý v harmonograme zvozu oznamujeme, že údaj je viazaný na zložky triedeného plastového odpadu vhodného na recykláciu, v súlade s aktuálnou situáciou na trhu s plastovým odpadom.

Detail

12.02.2018

Zatvorenie knižnice

Oznamujeme čitateľom, že od 19. februára 2018 bude Obecná knižnica Jaslovské Bohunice pre rekonštrukciu zatvorená (predpoklad je do konca júna 2018). O otvorení knižnice budeme čitateľov informovať.

Detail

11.12.2017

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie má povinnosť starať sa o spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Na tomto základe zaslala Výzvu všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v Západoslovenskej distribučnej a.s.

Detail

21.08.2017

Bankomat

Máme v obci bankomat

Po úspešných rokovaniach so Slovenskou sporiteľňou a.s. máme v obci bankomat a nemusíme si chodiť vyberať peniaze do Trnavy. Bankomat bol presunutý z areálu JAVYSu do obecnej budovy v ktorej je aj sídlo Pošty. Nachádza sa z bočnej strany pri vchode do spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj ako jedáleň, alebo volebná miestnosť.

Detail

SMS info