Obsah

Občan

Oznamy

22.03.2019

Zber drevnej hmoty

Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka 25.3. do piatka 29.3. bude vykonaný zber a odvoz drevnej hmoty a konárov z orezov stromov. Upozorňujeme občanov, že je potrebné spracovať väčšie konáre na menšie a všetok drevný odpad zviazať do otepov. Jedná sa výlučne o zber drevnej hmoty nie iný biologický odpad. Preto žiadame občanov, aby dodržiavali nielen termín zberu, ale i stanovené podmienky zberu drevnej hmoty. Vyložený odpad po 29. marci bude považovaný za nepovolenú skládku!

Detail

19.03.2019

Pri BD 383 a 384 na Sídlisku nebude možné parkovať

Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Sídlisku č. 383 a 384, že nebude možné pri nich využívať parkoviská z dôvodu výkopových prác a to v dobe od 20. 3. do 31.3.2019. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

14.02.2019

Presunutie veľkokapacitných kontajnerov na odpad

Oznamujeme obyvateľom Sídliska, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie boli presunuté veľkokapacitné kontajnery na odpad. Žiadame obyvateľov, aby odpadky nenechávali na pôvodných stojiskách kontajnerov. Umiestnenie kontajnerov:

Detail

09.02.2019

Informácia veterinárnej správy v súvislosti s chovom a zabíjaním ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zaslala na zverejnenie informáciu o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách. Zaslala tiež aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.

Detail

19.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej na odstránenie porastov

V zmysle zákona o energetika nás Západoslovenská distribučná a.s. požiadala o zverejnenie Výzvy pre vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v jej správe, na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky distribučných vedení. Požadovaný termín na odstránenie je do 30.11.2019. Bližšie podmienky nájdete vo zverejnenej Výzve.

Detail

SMS info