Obsah

Občan

Oznamy

19.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej na odstránenie porastov

V zmysle zákona o energetika nás Západoslovenská distribučná a.s. požiadala o zverejnenie Výzvy pre vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v jej správe, na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky distribučných vedení. Požadovaný termín na odstránenie je do 30.11.2019. Bližšie podmienky nájdete vo zverejnenej Výzve.

Detail

09.08.2018

Oznam ambulancie MUDr. Grékovej

Obvodná ambulancia MUDr. Danky Grékovej na Sídlisku oznamuje, že od 1.9.2018 dôjde k zmene ordinačných hodín. Súčasne začína využívať elektronický systém na vydávanie časeniek aj prihlasovanie sa na vyšetrenie na presný čas.

Detail

11.06.2018

Prosíme o pomoc

Prosíme o pomoc

V priebehu víkendu 9.-10.6.2018 niekto z bytových domov na Sídlisku vymieňal nábytok a robil si poriadok v pivnici. Dve válendy skončili pri smetných košoch na dvoch stanovištiach - pri bytovom dome 339 a 382, spolu s prepravkou starých zemiakov. Už skoro dva roky informujeme, že veľkorozmerné odpady si majú obyvatelia vyviezť na zberný dvor.

Detail

28.05.2018

GDPR

Podmienky ochrany súkromia (GDPR)

Od 28.5. 2018 je v platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov -tzv. GDPR. Chceme vám poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Detail

10.05.2018

Radón a zdravie obyvateľstva

Úradom verejného zdravotníctva nám bol zaslaný na zverejnenie informačný materiál tykajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje radón po fajčení druhé najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc.

Detail

SMS info