Obsah

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

Agendu vybavuje:
Zuzana Kordiaková
tel.: 033/557 10 25,
mobil: 0905 689 390  
-mail: zuzana.kordiakova@jaslovske-bohunice.sk 

na základe predloženej písomnej žiadosti, pri ktorej musí byť priložená projektová dokumentácia stavby, ktorá sa žiadateľovi vráti so stanoviskom. 

Na stiahnutie: tlačivo žiadosti (docx).