Obsah

Oznámenie o začatí stavby

V zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona je stavebník  povinný oznámiť začatie stavby  stavebnému úradu.

Vybavuje:  Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk  

Na stiahnutieoznámenie-začatie stavby (docx).