Obsah

Veľkonočné dielne

Dňa 22.3.2013 sa popoludní zaplnila spoločenská miestnosť v budove bývalého Obecného úradu. Začali sa tvorivé dielne spojené s výstavou, ukážkami ručných prác, prebehla aj súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšie zhotovenú kraslicu a šibák. Jednou z aktivít bola výroba veľkonočných ozdobných vencov, ktorú viedla pani Dundová. Pani Holovičovou ukázala výrobu stromčekov šťastia. Pán Vrbovský učil chlapcov pliesť šibáky a pani Čapkovičová predvádzala výrobu veľkonočných slaných chuťoviek. Rezbár pán Reisenauer priniesol svoje ručne vyrezávané výrobky z dreva a tradične zahral aj na vlastnoručne vyrobenej fujare. Naši Starostliví Medvedíci sa venovali deťom výrobou kraslíc a rôznych sladkých ozdôb. Počas akcie prebiehala aj ochutnávka veľkonočných špecialít ktoré vypekala pani Junasová. Avizovanú súťaž sme rozdelili do dvoch kategórií. V kategórii o NAJ kraslicu sa na prvom mieste umiestnila Mgr. E. Adamová, na druhom mieste ocenila porota kraslicu R. Michalca, tretie miesto patrilo Š. Ondruškovej a štvrtým miestom sme odmenili zaujímavé práce žiakov našej Základnej školy. V kategórii šibákov si prvé miesto uchmatol T. Hutta, druhým oceneným bol V. Jančovič a bronz pripadol pánu Vrbovskému. Ešte raz gratulujeme! Ďakujeme aj všetkým vyššie uvedeným dobrovoľníkom za čas strávený medzi nami a prajeme našim umelcom, aby sa naďalej venovali svojim koníčkom, ktorý vždy poteší naše oči. Už teraz Vás všetkých pozývame o rok na ďalšiu Veľkú noc! Foto: Zdenka Michalcová