Obsah

Výstavba Domu smútku

Dom smútku obec začala stavať svojpomocne v roku 2012 z vlastných finančných prostriedkov. Ukončený bol v prvom polroku 2013. Projektant: Ing. arch. Marián Remenár, Trnava. Foto: GN, ZM, BH

Zvon odlial Michal Trvalec - ZVONEC, Žarnovická Huta.