Obsah

Výstavba chodníka k tenisovým kurtom

Stavbu realizovala firma EKOP s.r.o. Kátlovce na základe objednávky zo 6.10.2014 za sumu 26 tis. €. Foto: GN