Obsah

Brigáda ku Dňu Zeme

Brigáda sa konala v sobotu 16. apríla 2016. Článok z podujatia: Prekvapila nás vysoká účasť. Foto: Ing. Zdenka Michalcová