Obsah

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vyhrala vo verejnom obstarávaní firma HESTON s.r.o., Bratislava. S prácami sa začalo v druhom polroku 2016.

Foto: GN

Na stiahnutie: zmluva o dielo na stavebné práce.