Obsah

Deň učiteľov

V piatok 23.3. starostka obce pozvala všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov základnej, materskej a základnej umeleckej školy na posedenie do Kultúrneho domu v Paderovciach, aby si spoločne pripomenuli Deň učiteľov.

Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihla osobný prínos edagógov, ale aj všetkých pracovníkov školstva, po ktorom nasledovala slávnostná večera o ktorú sa postarala Kuchyňa Paderovce.  

Foto: DH, MO