Obsah

Stavanie mája

Posledného apríla, ako asi celé Slovensko, sme zopakovali tradíciu a stretli sme sa podvečer na Stavaní mája. Od fontány vyšiel sprievod, v ktorom kráčali členovia našich spolkov, deti z MŠ a dievčatá 9. ročníka ZŠ, ktorý prišiel k máju. Dievčatá naň uviazali stužku.

O to, aby sme máj podvihli do výšky bezpečne, sa postarali členovia DHZ Jaslovské Bohunice. Pod už postaveným májom deti zaspievali, zatancovali, zarecitovali pripravené pásmo. Po nich nasledovala FSSk BLAVANKA s pásmom ľudových piesní. Všetkých sme pozvali na dobrý guláš, ktorý nám navarila Kuchyňa z Paderoviec , pán Milan Henček. Do tanca a na počúvanie hrala skupina Borovienka. Akcia sa vydarila, počasie nám vyšlo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili. 
M.O.

Foto: Marek Krajčovič, M.O. a D,H,