Obsah

Novinky

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

park

V parku máme vyše 40 druhov stromov

Na viac ako 3-hektárovom pozemku pri kaštieli sa rozprestiera park anglického typu v ktorom rastie viac ako 400 stromov. Zastúpených je okolo 40 druhov a 85% zo všetkých stromov tvoria listnaté dreviny. Aby ste jednotlivé stromy mohli spoznať pripravili sme pre vás jednoduchú webovú aplikáciu. celý text

ostatné | 21. 7. 2017 | Autor: Marián Vajdečka
Priestor pred Poštou

Vizualizácia ku štúdii riešenia priestoru pred Poštou

Ing. arch. Zuzana Horváthová zo spoločnosti ART Projekt s.r.o, Trnava spracováva pre obec štúdiu riešenia priestoru pred Poštou. Súčasťou riešenia bude aj riešenie bezbariérového prístupu do budovy Pošty.

celý text

ostatné | 19. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Vizualizácia riešenia Sídliska

Vizualizácia riešenia Sídliska

Vizualizácia riešenia usporiadania Sídliska.
Spracovateľ: Ing. arch. Zuzana Horváthová, ART Projekt s.r.o., Trnava celý text

ostatné | 22. 9. 2016 | Autor:

Štúdia nového stavebného obvodu Kopanice

Štúdia nového stavebného obvodu Kopanice celý text

ostatné | 12. 8. 2016 | Autor:

Návrh usporiadania Sídliska

Štúdia – návrh usporiadania Sídliska po zapracovaní pripomienok občanov – stav k 8.6.2016 celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor:

Výsledky referenda

Výsledky hlasovania v referende, konanom dňa 9.2.2015: celý text

ostatné | 10. 2. 2015 | Autor:

Ako vyzerá naše dedina "zhora"

Ak chcete vidieť, ako aspoň časť našej obce vyzeral zo vzduchu na jar tohto roku, pozrite si vo fotogalériách fotky Mira Matoviča. celý text

ostatné | 25. 6. 2014 | Autor:

Za jeden rok stihol lietať na dvoch kontinentoch

Za jeden rok stihol lietať na dvoch kontinentoch celý text

ostatné | 22. 6. 2014 | Autor:
Triedenie

Ako triedime odpad v našej obci?

Téma triedenia odpadu s jeho následným ďalším spracovaním a využitím je v súčasnej dobe na Slovensku na popredných miestach. Slovensko má v tejto oblasti čo doháňať. Aj naša obec v tomto smere zaostáva za vyspelou Európou napriek tomu, že máme celkom dobré podmienky na triedenie odpadu. Veľa ľudí nevie čo, kde a ako sa triedi. Preto sme pre vás zriadili webovú stránku, kde nájdete všetky dostupné informácie. celý text

ostatné, novinky | 14. 3. 2017 | Autor: Ing. Marián Vadečka

Letecké pohľady na našu obec

Sú atraktívne a máme ich radi. Obec Jaslovské BohuniceFotky z vtáčej perspektívy nám ponúkajú iný pohľad. Zanikajú detaily, ale inak vyniknú veľké celky, ktoré zo zeme nevnímame. Letecké pohľady na našu obec nám spracovala spoločnosť CBS spol. s r.o. z Banskej Bystrice. Nafotené boli 30. apríla 2016. celý text

ostatné | 10. 7. 2016 | Autor:

Štúdia priestorového riešenia Sídliska - vyjadrite sa

Štúdia spracovaná ku dňu 19.4.2016 po zapracovaní niektorých pripomienok: celý text

ostatné | 19. 4. 2016 | Autor:
Pohľad na vrchol 200 metrového stožiara

Ako sa žije na našej meteostanici

Nad našou obcou na miernom kopčeku stojí najvyššia dominanta okolia. Stožiar meteorologickej stanice. Zabezpečený z troch strán hrubými oceľovými lanami zo šietich betónových pätníkov. Je nespravodlivo prehliadaný vďaka "populárnosti" chladiacich veží, ktoré sú z diaľky viditeľné vďaka ich mohutnosti a bielym čiapočkám pary. Meteorologická stanica to je však niečo viac, ako len stožiar. Je to pracovisko, kde robia zaujímaví ľudia zaujímavú robotu. celý text

ostatné, novinky | 1. 5. 2009 | Autor:
webstranka

Nová webstránka na novej adrese

Od polovice decembra má obec novú webstránku. Po niekoľkomesačnej práci, emailovaní a telefonovaní, niekoľko desiatok hodín strávených za počítačom je na svete moderná, prehľadná stránka, ktorá je priateľská k smartfónom a plná noviniek. celý text

novinky | 17. 12. 2016 | Autor: Marián Vajdečka

Výsledky volieb do NR SR 2016 za našu obec

Voľby do NR SR sa konali 5. marca 2016 celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor:
Kontajnery pri zdravotnom stredisku

Aj takýto sme

Nové detské ihrisko Lienka (dodávateľom bola firma green project s.r.o. Trenčín) nás stálo 67 313,56 €. Dali sme ho do užívania v polovici augusta. Pekné, farebné, z moderných materiálov, určené pre menšie deti. Dostávali sme dobré ohlasy, rodičia boli spokojní, deťom sa páčilo. Netrvalo dlho a začali sme dostávať aj negatívne ohlasy. celý text

ostatné | 29. 9. 2016 | Autor:

Sme obcou s predpokladom stabilného rozvoja

Za rok 2015 bola naša obec vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja. 2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia predstavuje 37,7%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. celý text

ostatné | 25. 2. 2016 | Autor:

Slávnostné otvorenie ZpS Bohunka

Slávnostné otvorenie ZpS Bohunka celý text

ostatné | 27. 12. 2015 | Autor:

Bohunka je pripravená od nového roka prijať klientov

Zariadenie pre seniorov Bohunka v Jaslovských Bohuniciach,Hlavná Bohunice 1/70 (objekt Ubytovne) otvára svoje brány od 1.1.2016 a prijíma nových klientov. celý text

ostatné | 1. 11. 2015 | Autor:

Milá návšteva nás potešila

V stredu 7. októbra sme na kultúrnom oddelení obecného úradu dostali milú návštevu. Prišli nás pozrieť deti z našej materskej školy a to B-trieda, troj a štvorročných detí s učiteľkami Mgr. Lehutovou a Bc.Lančaričovou. celý text

ostatné | 8. 10. 2015 | Autor:

Samosprávna kvapka krvi

Posledný septembrový deň zorganizovalo Združenie miest a obcí, región Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice v našej obci darovanie krvi. Cieľovou skupinou darcov boli primátorky, primátori, starostky, starostovia, poslanci a zamestnanci miest a obcí. Aj z nášho obecného úradu sa zúčastnili niektorí zamestnanci. celý text

ostatné | 6. 10. 2015 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

OcU-2015/4-2673 celý text

ostatné | 5. 10. 2015 | Autor:

Poškodzovanie dopravného značenia - prosba o pomoc

Vážení občania, celý text

ostatné | 2. 10. 2015 | Autor:

Nespaľujte odpady

Upozorňujeme občanov, že všeobecne platí zákaz spaľovania odpadov z domácností a zo záhrad.
V prípade porušenia tohto zákazu je potrebné volať hasičské jednotky a to na čísle 150 a číslo na DHZ Jaslovské Bohunice 0908/799 055. Vinník sa dopúšťa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta. celý text

ostatné | 11. 8. 2015 | Autor:

Rozbité dvere na bytovom dome 462

V stredu 5.8.2015 popoludní niekto rozbil vchodové dvere do bytového domu č. 462 na Sídlisku. Dvere boli vymieňané minulý rok a ide o dvojité sklo, ktorého oprava nebude najlacnejšia. celý text

ostatné | 6. 8. 2015 | Autor:

Výberové konanie na riaditeľa Rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov celý text

ostatné | 17. 6. 2015 | Autor:

Petícia za aj proti

Plánovaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice tak, ako ju spracoval Ing. arch. Marian Remenár z Trnavy priniesla na obec dve petície. Jedna je proti výstavbe a druhá je za. Rozhodovať bude o nich obecné zastupiteľstvo 15.6.2015. celý text

ostatné | 8. 6. 2015 | Autor:

Výročie oslobodenia našej obce

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie oslobodenia Jaslovských Bohuníc. celý text

ostatné | 2. 4. 2015 | Autor:

Urbanistické štúdie vybraných území v obci

Urbanistické štúdie vybraných území obce Jaslovské Bohunice spracoval A5 Ateliér, Pekárska 1, 917 01 Trnava.
Hlavný riešiteľ: Ing. Arch.Peter Odnoga celý text

ostatné | 4. 2. 2015 | Autor:

Pre niekoho kalamita - pre niekoho radosť

Na 30. január bude Slovensko spomínať dlho. celý text

ostatné | 31. 1. 2015 | Autor:

Verejné osvetlenia sa už konečne robí

Maratón, ktorý sme „bežali“ pri vybavovaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Paderovciach a na Sídlisku sa pomaly končí. Paderovce sú už hotové a teraz práce pokračujú na Sídlisku. Trvalo to skoro 5 rokov. celý text

ostatné | 18. 1. 2015 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná