Obsah

Dátumy zasadnutí v roku 2017: 5.2., 16.4., 25.6., 24.9., 29.10.

Účasť poslancov

Počet zvolených poslancov – 
X  účasť
-   neúčasť

Rok 2018
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
 

Poslanec  
Ing. Ľuboš Bokor  
Viliam Čapkovič  
Ing. Štefan Dubovský  
Miroslav Gajarský  
Ing. Miroslav Lehuta  
Ing. Pavol Miklošovič  
Ján Pekarovič  
Ing. Vladimír Pekár  
Ing. Peter Slivenský  
Spolu:  

Rok 2017
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  13.2.  24.4. 26.6. 31.7. 18.9.  20.11.  11.12.  Spolu
Ing.Ľuboš Bokor  X  X X X X X X 7
Viliam Čapkovič  X  X - - X X X 5
Ing. Štefan Dubovský  X  X X - - X X 5
Miroslav Gajarský  X  X X X X X X 7
Ing. Miroslav Lehuta  X  X X X X X X 7
Ing. Pavol Miklošovič  X  X X X X X X 7
Ján Pekarovič  X  X X - X X X 6
Ing. Vladimír Pekár  X  X X X X X X 7
Ing. Peter Slivenský  X  X X X X X X 7
Spolu: 9/100% 9/100% 8/88,9% 66,7% 88,9% 100% 100%  

 


Rok 2016
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  15.2.  14.3.  18.4.  27.6.  25.7. 26.9. 12.12. Spolu
Ing.Ľuboš Bokor  X  X  X X X X X 7
Viliam Čapkovič  X  X  X X X X X 7
Ing. Štefan Dubovský  X  X  X X X X X 7
Miroslav Gajarský  X  X  X X X X X 7
Ing. Miroslav Lehuta  X  X  X X X X - 6
Ing. Pavol Miklošovič  X  X  X X X X X 7
Ján Pekarovič  X  X  X X X X X 7
Ing. Vladimír Pekár  X  X  - X X X X 6
Ing. Peter Slivenský  X  X  X X X X X 7
Spolu 9 / 100% 9 / 100% 8 / 88,9% 9 / 100% 9 / 100% 100% 88,9%  Rok 2015 
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  9.2.  20.4.  15.6. 3.8.     7.9.     21.9.    5.10.   9.11. 14.12. Spolu
Ing. Ľuboš Bokor X  X X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Viliam Čapkovič  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Štefan Dubovský  X  X  X X      X       X      X      -     X     8
Miroslav Gajarský X  X  X X      X       X      X      X     X       9
ng. Miroslav Lehuta  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Pavol Miklošovič X  X  X X      X       X      X      -     X     8
Ján Pekarovič  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Vladimír Pekár  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Peter Slivenský X X X X      X       X       X      X     X     9
Spolu 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100 %  9 / 100 % 7 / 77,78% 9/ 100%  

 

Rok 2014
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  8.12.
Ing. Ľuboš Bokor  X
Viliam Čapkovič  X
Ing. Štefan Dubovský  X
Miroslav Gajarský  X
Ing. Miroslav Lehuta  X
Ing. Pavol Miklošovič  X
Ján Pekarovič  X
Ing. Vladimír Pekár  X
Ing. Peter Slivenský  X
Spolu: 9 / 100%