Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/103

podľa zmluvy

Jaroslav Kocán, Sídlisko 335/20, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/95

podľa zmluvy

Mária Jankechová, Malženice 129

Obec Jaslovské Bohunice

19.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/117

podľa zmluvy

Kvetoslava Srdošová

Obec Jaslovské Bohunice

19.01.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/561/2018/123

podľa zmluvy

Martina Šebeková

Obec Jaslovské Bohunice

08.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/23

podľa zmluvy

Anton Krajčovič, Nová 289/25, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

08.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/00007

podľa zmluvy

Ľudmila Matoušková

Obec Jaslovské Bohunice

28.12.2017

Zmluva na kanalizačnú prípojku

OcÚ/461/2017/3318

podľa zmluvy

Roman Procházka

Obec Jaslovské Bohunice

28.12.2017

Zmluva na kanalizačnú prípojku

OcÚ/461/2017/3317

podľa zmluvy

Monika Borisová

Obec Jaslovské Bohunice

27.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3234

podľa zmluvy

Ľubica Adamkovičová

Obec Jaslovské Bohunice

27.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3236

podľa zmluvy

Rudolf Bartoš

Obec Jaslovské Bohunice

27.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z balov a neobalových výrobkov

OcÚ/1282/2017/3303

podľa zmluvy

ELEKOS

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3135

podľa zmluvy

Marian Saček

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3205

podľa zmluvy

Jozef Fančovič

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3206

podľa zmluvy

Jozef Fančovič

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3209

podľa zmluvy

Jozef Ondruška

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3208

podľa zmluvy

Gabriela Jursová

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme bytu 461/01/2017/P

OcÚ/24/2017/3086

podľa zmluvy

Emil a Andrea Bartošovičovci, Sídlisko 461/18, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

OcÚ/1278/2017/3243

3 855,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3256

podľa zmluvy

Marta Svátiková

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3257

podľa zmluvy

Rozália Schmidtová

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3254

podľa zmluvy

Marta Svátiková

Obec Jaslovské Bohunice

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/11/2017/3255

podľa zmluvy

Marta Svátiková

Obec Jaslovské Bohunice

21.12.2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/1270/2017/3262

2 323,20 EUR

Michal Lukačovič

Obec Jaslovské Bohunice

21.12.2017

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme

OcÚ/1014/2017/3290

podľa zmluvy

Monika Hulíková

Obec Jaslovské Bohunice

20.12.2017

Mandátna zmluva -Zmeny a doplnky ÚPO

OcÚ/1272/2017/3261

1 560,00 EUR

Ing.Miroslav Polonec

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: