Obsah

23.06.2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 5.6.2017 od 13,30 hod.do odvolania.

Detail

19.06.2017

Denný letný tábor 2017

Denný letný tábor obce Jaslovské Bohunice 2017

Obec opätovne ponúka pre rodičov detí služby Denného letného tábora, ktorý bude v prevádzke od 17.7. do 18.8.2017 počas pracovných dní v čase od 08,00 do 15,00 hod.

Detail

18.06.2017

Na súťaži Zlatý kľúčik - je to celoslovenská prehliadka tanečných kolektívov

Zlatý kľúčik priniesol dve zlaté medaile

Naša Základná umelecká škola sa zúčastnila v máji na dvoch súťažiach. O tom, že máme šikovné a talentované deti svedčí aj to, že si odtiaľ priniesli dve zlaté miesta.

Detail

16.06.2017

Máte záujem o kompostér? 1

Máte záujem o kompostér?

Obec ponúka občanom, ktorí sa rozhodnú kompostovať, dodanie kompostéra zdarma. Stačí len vyplniť jednoduchú dotazník, ktorý sa otvorí, keď kliknete na link. Ak ste už vyplnili a doniesli na obecný úrad dotazník, ktorý bol v novinách, nevypĺňajte ho už elektronicky. Na jedno súpisné číslo bude len jeden kompostér. Nezabudnite, že termín na to máte do 1.7.2017.

Detail

Countryfest Bohunice 2017

Najbližšie podujatia

25.06.2017

Deň rodiny

Farský úrad v spolupráci s obcou Jaslovské Bohunice pozývajú všetky rodiny v nedeľu 25.júna na DEŇ RODINY, ktorý sa bude konať v amfiteátri. Od 14:00 hodiny prídu koníky z JK Axa, budú súťaže pre deti aj celé rodiny, odmeny a prekvapenie.

Detail

08.07.2017

Súťaž vo varení guláša

Súťaž vo varení guláša

Obec Jaslovské Bohunice pozýva všetkých priaznivcov gulášovej pochúťky na 7. ročník Súťaže vo varení guláša, ktorá sa bude konať v amfiteátri Jaslovské Bohunice dňa 8.7.2017. O 13:00 hodine sa odštartujú súťažné tímy.

Detail

17.07.2017 - 18.08.2017

Denný letný tábor 2017

Denný letný tábor

Obec ponúka rodičom detí možnosť ich umiestnenia v dennom letnom tábore.

Detail