Obsah

24.06.2017

Divadelná komédia Ver(ej)ný milenec

Na festivale "zahviezdili" Donskí kozáci

V dňoch 16. a 17.júna sa uskutočnil už 12.ročník nášho tradičného festivalu V Bohunicách pri kaštieli. Je to podujatie, ktoré v sebe spája hudbu, tanec aj hovorené slovo. Každý rok sa obec snaží zostaviť programovú skladbu tak, aby si každá veková skupina našla „to svoje“.

Detail

24.06.2017

Oslavy MDD

Skvelé oslavy MDD

V sobotu 3.6.2017 sa amfiteáter naplnil deťmi. Prišli osláviť Medzinárodný deň detí. O zábavu sa im postarala obec, počasie nám prialo a aj návštevnosť bola naozaj veľká.

Detail

23.06.2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 5.6.2017 od 13,30 hod.do odvolania.

Detail

19.06.2017

Denný letný tábor 2017

Denný letný tábor obce Jaslovské Bohunice 2017

Obec opätovne ponúka pre rodičov detí služby Denného letného tábora, ktorý bude v prevádzke od 17.7. do 18.8.2017 počas pracovných dní v čase od 08,00 do 15,00 hod.

Detail

Countryfest Bohunice 2017

Najbližšie podujatia

08.07.2017

Súťaž vo varení guláša

Súťaž vo varení guláša

Obec Jaslovské Bohunice pozýva všetkých priaznivcov gulášovej pochúťky na 7. ročník Súťaže vo varení guláša, ktorá sa bude konať v amfiteátri Jaslovské Bohunice dňa 8.7.2017. O 13:00 hodine sa odštartujú súťažné tímy.

Detail

17.07.2017 - 18.08.2017

Denný letný tábor 2017

Denný letný tábor

Obec ponúka rodičom detí možnosť ich umiestnenia v dennom letnom tábore.

Detail

21.07.2017 - 23.07.2017

Countryfest 2017

Countryfest Bohunice 2017

Obec organizuje vo svojej réžii 21. - 23. júla 2017 medzinárodný country festival pre celú rodinu. Bude sa konať v amfiteátri a vstupenky sú už v predpredaji. Festival má svoju vlastnú webovú stránku www.countryfestbohunice.sk .

Detail