Obsah

12.02.2018

Zatvorenie knižnice

Oznamujeme čitateľom, že od 19. februára 2018 bude Obecná knižnica Jaslovské Bohunice pre rekonštrukciu zatvorená (predpoklad je do konca júna 2018). O otvorení knižnice budeme čitateľov informovať.

Detail

08.02.2018

O volejbalový turnaj bol záujem 1

O volejbalový turnaj bol záujem

V poslednú decembrovú sobotu sme na podnet Andreja Bartošoviča usporiadali 1. ročník volejbalového turnaja v telocvični ZŠ. Účasť aj úroveň bola prekvapivo vysoká. Družstvá boli zmiešané, hrali naši aj bývalí žiaci, mladí ľudia z okolia J. Bohuníc a zahanbiť sa nedali ani dospelí účastníci. Turnaj trval od 9. - 16. hodiny. 1. 2 víťazné tímy si odniesli diplomy, 1. miesto diplom a víťazný pohár.

Detail

07.02.2018

Občania si môžu prísť po kompostéry

Obecný úrad oznamuje občanom ktorí sa v rámci ankety prihlásili o kompostér, že od štvrtka 8.2. 2018 si môžu u pani Drobnej na obecnom úrade prevziať v dvoch vyhotoveniach protokol. Na základe tohto protokolu si budú môcť každú stredu od 12.00 hod. do 17.00 hod prevziať objednaný kompostér. Jedno vyhotovenie protokolu odovzdávajú zamestnancovi obecnému úradu pri preberaní kompostéru.

Detail

01.02.2018

S myšiakom Samuelom siedmaci poznávali Slovensko

Deti ktoré čítajú. Toto je určite sen každého knihovníka. A mne sa splnil. Moja snaha, ktorú roky vynakladám, keď hľadám peniaze na zakúpenie kníh v množstvách, aby si ju mohla požičať celá trieda, sa mi vracia. Samozrejme je k tomu nutná aj spolupráca s pedagógmi zo ZŠ. A to si myslím že je. Prečítajte si reakcie detí na jednu z kníh. Vznikol naozaj zaujímavý projekt. BH

Detail