Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Obecný hasičský zbor Jaslovské Bohunice


Obecný hasičský zbor Jaslovské Bohunice plní úlohy na úseku požiarnej ochrany a jednotné stupne ochrany v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. OHZ J. Bohunice patrí medzi orgány Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice podľa štatútu obce - VZN č. 39/2007.

Pre Obecný hasičský zbor Jaslovské Bohunice je zriadené aj pohotovostné telefónne číslo 0908 799 055, na ktorom je možné nahlasovať udalosti ohrozujúce život alebo zdravie osôb, udalosti zamerané na záchranu zvierat a majetku alebo inú mimoriadnu udalosť. Zriadené sú i odborné služby, a to strojná, protiplynová a spojovacia, v pláne je i zriadenie služby povodňovej.

Medzi základné úlohy hasičskej jednotky patrí najmä:

 • záchrana osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
 • záchrana zvierat a majetku ohrozených požiarom,
 • vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, poskytovanie pomoci podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
 • zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,
 • vykonávanie (v určenom rozsahu) odbornej prípravy svojich zamestnancov a členov.

Hasičskú jednotku OHZ Jaslovské Bohunice tvoria dve družstvá. Prvé družstvo je z Jaslovských Bohuníc v zložení 1 + 8 a druhé z miestnej časti Paderovce 1 + 3. Veliteľom Obecného hasičského zboru Jaslovské Bohunice je Ing. Peter Slivenský.

Technické vybavenie OHZ Jaslovské Bohunice tvoria 3 cisternové automobilové striekačky CAS 25 (2 x Karosa L101 a RTHP 706). Ďalej disponujeme technikou na protipovodňovú záchranu, záchranu pred bodavým hmyzom, záchranné práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, zdravotníckym materiálom na predlekársku zdravotnú pomoc, technikou pilčíckou, vyprošťovacou a technikou na rozoberanie konštrukcií. Hasičská jednotka disponuje aj autonómnymi dýchacími prístrojmi zameraných na ochranu dýchacích ciest.

Okrem zásahovej činnosti vykonáva OHZ Jaslovské Bohunice aj povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi, a to predovšetkým:

 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 • rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 • rozhoduje o vylúčení veci z používania,
 • určuje veliteľa zásahu.

V rámci prevencie sú vykonané prednášky, ako aj praktické ukážky členov OHZ v základnej škole a materskej škole.

Link na stránku OHZ Jaslovské Bohunice na Facebooku:  hasici.jaslovske-bohunice.sk

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 7. 2022
jasná obloha 31 °C 12 °C
pondelok 4. 7. slabý dážď 35/18 °C
utorok 5. 7. slabý dážď 29/18 °C
streda 6. 7. jasná obloha 30/16 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.