Obsah

Činnosť - rok 2016

Typ: ostatné
Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 (pdf)
Správa z kontroly dotácií (pdf) poskytovaných obcou za rok 2015
Čiastková správa - kontrola dotácií (pdf) poskytovaných obcou za rok 2015
Správa z kontroly tvorby a používania sociálneho fondu za rok 2015
Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov - 1. polrok 2016 ZpS Bohunka

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová


Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 (pdf)
Správa z kontroly dotácií (pdf) poskytovaných obcou za rok 2015
Čiastková správa - kontrola dotácií (pdf) poskytovaných obcou za rok 2015
Správa z kontroly tvorby a používania sociálneho fondu za rok 2015
Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov - 1. polrok 2016 ZpS Bohunka


Prílohy

Vytvorené: 23. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 5. 2017 23:56
Autor: Marián Vajdečka