Obsah

Znefunkčnená stavnica

Výdatné dažde počas veľkonočných sviatkov zdvihli hladinu v Blave. Aby nedošlo k vybreženiu vody a aby sme predchádzali možným materiálnym škodám, pristúpila obec k regulácii prietoku pomocou stavníc, ktoré sú na Blave. Po opadnutí hladiny jednu zo stavníc nebolo možné vrátiť do pôvodného stavu. Bola blokovaná veľkými kusmi dreva, ktoré boli ešte aj hlboko zaborené v nánosoch bahna. Foto: Andrea Vargová