Obsah

Budovanie vjazdov v miestnej časti Paderovce

Chodníky a vjazdy v miestnej časti Paderovce realizuje firma CS s.r.o., Foto: GN

Trnava – zmluva o dielo (pdf), dodatok č.1 k zmluve (pdf).