Obsah

Odstraňovanie olejového hospodárstva a úprava okolia Zdravotného strediska

Pri bytovom dome č.336 na Sídlisku bolo nefunkčné olejové hospodárstvo. Do roku 1988 sa touto formou vykurovalo Sídlisko (vtedy ešte neboli postavené obecné bytové domy). To potom začiatkom roka 1988 nahradil tepelný napájač EBO - Trnava, ktorý zásobuje teplom aj našu obec. Od toho času je olejové hospodárstvo nefunkčné. Po viacerých žiadostiach obyvateľov z tohto domu pristúpila obec k jeho likvidácii. Projektovú dokumentáciu na stavbu spracoval Ing. arch. Peter Odnoga z Ateliéru A5, Trnava (3.540 €). Po vybavení príslušných stavebných povolení sa práce na likvidácii hospodárstva zadali firme INVEX s.r.o., Trnava (22.752 €). Pred týmito prácami ešte firma SEZAKO s.r.o. Trnava vyčistila tieto priestory (12.400 €). V súvislosti s likvidáciou olejového hospodárstva sa firme INVEX s.r.o. zadali aj práce na úprave okolia Zdravotného strediska (35.528 €). Všetky objednávky na uvedené práce sú zverejnené na našom webe. Foto: GN, BH