Obsah

Pod strechou Základnej školy

S pomocou financií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja obec zrekonštruovala Základnú školu. Pôvodná stavba mala jedno poschodie a rovnú strechu. Tým, že nová strecha je šikmá, vznikli pod ňou nové priestory, ktoré využíva Základná umelecká škola a je tam aj počítačová učebňa. Foto: GN