Obsah

Ružami vystlaná vodácko-turistická cesta

Súčasťou osláv MDD už tradične sú naši aktívni vodáci, ktorí si pripravia a zorganizujú samostatne pri rybníku program spojený s člnkovaním. Ich aktivita sa každoročne stretáva s veľkým ohlasom. Foto: Alena Mlčoch-Hromadová