Obsah

Staváme my máje, čo nám dajú za ne...

Predvečer prvého mája sme dodržali tradíciu a členovia DHZ na námestí vztýčili pekný, vysoký máj. Foto z podujatia: MR

Na stiahnutie článok ku akcii:  Postavili sme máj, Pekný, vysoký