Obsah

Vianočné dielne - výroba adventných vencov

27.11.2014 nás Ing. Jozefa Šimka, PhD. zo Strednej odbornej školy v Piešťanoch v spoločenskej miestnosti pod Poštou zasvätil do tajov správnej výroby adventného venca. Foto: ZM

Článok z podujatia: Voňavý a vlastnoručne vyrobený