Obsah

Vjazdy - Hlavná Bohunice

Stavbu – Vjayzdy do rodinných domov Bohunice vyhrala na základe vyhlásenej verejnej súťaže zo dňa 5.6.2013 firma CS s.r.o., Coburgova 84, Trnava (zmluva o dielo (pdf)). Foto: GN